STRONA W BUDOWIE         PAGE UNDER CONSTRUCTION
1839 Association
1839 ASSOCIATION
KONTAKT
Cele „1839 Association”:

1.
Wspieranie szeroko rozumianej kultury
2.
Upowszechnianie kultury polskiej
3.
Propagowanie fotografii i historii
4.
Wspieranie współpracy międzynarodowej

Cele realizowane są poprzez:
Ÿ
Inicjowanie i organizację wydarzeń
Ÿ
Współpracę z podmiotami  i osobami z kraju i zagranicy
Ÿ
Wydawanie publikacji
Ÿ
Działania w mediach elektronicznych