Zbigniew Wróblewski

Urodzony w 1942 roku w Zamościu. Do Szczecina przybył wraz z rodzicami w 1947 r. Fotograf zawodowy i Instruktor Fotografii i Filmu, absolwent Studium Fotografii i Filmu COMUK obecnie Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego przy Ministerstwie Kultury w Warszawie. Instruktor fotografii i filmu w Wojewódzkim Domu Kultury Zamek (1969-1978) w tym czasie prowadził Klub Fotograficzny … Continue reading Zbigniew Wróblewski