1839 Association

O 1839

Cele „1839 Association”:

Wspieranie szeroko rozumianej kultury
Upowszechnianie kultury polskiej
Propagowanie fotografii i historii
Wspieranie współpracy międzynarodowej

Cele realizowane są poprzez:

Inicjowanie i organizację wydarzeń
Współpracę z podmiotami i osobami, z kraju i zagranicy
Wydawanie publikacji
Działania w mediach elektronicznych

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY