1839 Association

Spacer fotograficzny „Śladami wydarzeń Grudnia ’70”

Zapraszamy na Spacer fotograficzny „Śladami wydarzeń Grudnia ’70”, który poprowadzi artysta fotografik Janusz Piszczatowski, naoczny świadek oraz dokumentalista tego szczególnego momentu w historii Szczecina.

Spotykamy sie o godzinie 12.00 w sobotę 22 maja 2021 r. przy Informacji Turystycznej w dawnej Alei Kwiatowej na Placu Żołnierza Polskiego. Planowany czas spaceru – około 3 godziny.

Udział bezpłatny.

Każdy z uczestników bierze pełną odpowiedzialność za swoje zdrowie i mienie. Osoby nepełnoletnie muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych.

Zapraszamy do elektronicznego wpisania się na listę uczestników:
https://forms.gle/P7fEpcp9w6JpkHXGA

Cykl czterech spacerów zakończymy w lipcu 2021 r. Zachęcamy do fotografowania podczas spacerów. Najciekawsze fotografie zostaną zaprezentowane na wystawie plenerowej w drugiej połowie lipca 2021 r.

Organizator: 1839 Association

Projekt współfinansowany przez Fundację Sektor 3 w ramach mikroDOTACJI.

W opisie wydarzenia wykorzystano fotografię wykonaną przez Janusza Piszczatowskiego.