1839 Association

24 godziny z życia Szczecina ‚2020 – 17 X 2020 drugi plener

17 X 2020 – po raz drugi w roku 2020 fotografujemy miasto w ramach akcji „24 godziny z życia Szczecina ‚2020″.

Szanowni Państwo,

miło nam zaprosić do drugiego dnia fotografowania miasta. Dzień pierwszy przyniósł bardzo ciekawe prace, które można obejrzeć w galerii internetowej. Link do galerii: https://1839eu.pixieset.com/24godzinyzyciaszczecina2020/

Duże wstępne zainteresowanie akcją ale mniejsza liczba faktycznych uczestników oraz specyficzna sytuacja pogodowo-epidemiczna w czerwcu spowodowały, że wprowadzamy kolejny dzień fotografowania. Dla samej akcji ‚24 godzin z życia miasta‚ jest to może trochę nietypowe, ale i cały rok mamy nietypowy. Dzięki temu będzie więcej fotografii obrazujących Szczecin i jego mieszkańców. Na tym nam bardzo zależy.

Chcąc zachęcić jak największą liczbę fotografujących zapraszamy tego dnia nie tylko do fotografowania indywidualnego, ale także na dwa spacery fotograficzne towarzyszące akcji.

1. SPACER FOTOGRAFICZNY „MOJE ŚLADY” Z FOTOGRAFEM ZBIGNIEWEM WRÓBLEWSKIM

Zbiórka o godzinie 10.30 przy Bramie Portowej przed wejściem do Teatru Kameralnego. Planowany czas spaceru 1,5-2 godziny.

Znakomity szczeciński fotograf Zbigniew Wróblewski opowie jak fotografował miasto ponad pół wieku temu i oprowadzi po kilku miejscach związanych z jego dawnymi fotografiami.

W celu zapisania się do udziału w spacerze wypełnij formularz: https://forms.gle/gAVG4wEMVBiGWod99

Liczba miejsc ograniczona.

2. SPACER FOTOGRAFICZNY „PÓŁNOC SZCZECINA” Z PRZEWODNIKIEM ARTUREM KRZYŻAŃSKIM

Zbiórka o godz. 13.30 na końcowy przystanku tramwaju nr 6 na Gocławiu.

Artur Krzyżański przedstawi niezwykły szlak widokowy na północy Szczecina.

W celu zapisania się do udziału w spacerze wypełnij formularz:

https://forms.gle/iCRXNvyK5PtSoQkG8

Liczba miejsc ograniczona.

Udział we wszystkich działaniach akcji i działaniach towarzyszących, w tym udział w spacerach oraz fotografowanie indywidualne odbywają się na zasadzie wyłącznej pełnej odpowiedzialności uczestników za ich własne życie, zdrowie i mienie. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i mienie uczetników.

Oczywiście zapraszamy do fotografowania indywidualnego. Wprowadzamy nową kategorię „Szczecin”, która zastępuje dotychczasową kategorię „widok z okna”.

Szczegóły poniżej w Aneksie do regulaminu.

Aneks do regulamin projektu „24 godziny z życia Szczecina ‚2020”

1. wprowadza się kolejny dzień pleneru fotograficznego – termin: 17 października 2020, od godz. 00.00 do godz. 24.00

2. Wszystkie prace zgłaszane w ramach drugiego dnia pleneru muszą być wykonane 17 października 2020, od godz. 00.00 do godz. 24.00

3. Każdy zarejestrowany uczestnik projektu może przysłać maksymalnie jedną pracę w każdej z trzech wymienionych niżej kategorii:

Kategoria 1 – fotografia Szczecina. Niezbędny opis fotografii: opis miejsca, nazwa ulicy itp.

Kategoria 2 – autoportret wykonany we wnętrzu zamieszkiwanego przez siebie mieszkania/domu (twarz może ale nie musi być czytelna). Niezbędny opis fotografii: pseudonim autora.

Kategoria 3 – fotografia szczecińskiej pamiątki pochodzącej z okresu od 5 lipca 1945 – do 13 czerwca 2020, będącej we własnym posiadaniu. Niezbędny opis fotografii: opis przedstawianej pamiątki, wyjaśniający co przedstawia fotografia oraz dlaczego jest ona dla nas ważna (do 300 znaków).

Nie ma obowiązku przysyłania prac we wszystkich kategoriach, można przysłać pracę w jednej, dwóch lub trzech kategoriach.

Każda przysłana fotografia musi posiadać opis, zgodnie z powyższymi wytycznymi.

4. Każde z nadesłanych zdjęć musi spełniać następujące wymagania:

format JPG

kolory w standardzie RGB

rozdzielczość zalecana dla dłuższego boku min. 3200 pikseli, rozdzielczość wymagana dla dłuższego boku min. 1920 pikseli

5. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa ani praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych, nie mogą obrażać uczuć innych osób, w tym również uczuć religijnych, nie mogą naruszać prawa do prywatności ani zawierać materiałów chronionych prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

6. Nie zezwala się na: stosowanie fotomontaży, łączenie elementów z różnych plików oraz dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

7. Aby uczestniczyć w projekcie należy

7.1.wypełnić wszystkie pola formularza zgłoszeniowego, w tym podać: imię i nazwisko, pseudonim, adres e-mail lub numer tel. kontaktowego. Pseudonim nie może sugerować prawdziwego imienia i nazwiska autora.

Link do formularza zgłoszeniowego:

https://forms.gle/GQxwhLZjt9vqhiMy5

7.2. przesłać pracę/prace drogą elektroniczną na adres: 24h2020Szczecin@1839.eu od 17 października 2020, od godz. 12.00 do 19 października do godz. 24.00 (decyduje data i godzina wysłania z adresu e-mail uczestnika). W uzasadnionym przypadku Organizator może wydłużyć termin przysyłania prac.

8. Prezentacja prac:

prace do prezentacji internetowej – wszystkie prace spełniające wymogi regulaminu,

prace do wystawy i kapsuły czasu – wybór prac najwyżej ocenionych przez komisję.

8.1 Prace zakwalifikowane do prezentacji internetowej będą dostępne publicznie przez stronę www.1839.eu od 10 listopada 2020, od godz. 00.00

8.2 Prace zakwalifikowane do wystawy będą prezentowane na wystawie w Szczecinie, opcjonalnie plenerowej, przez dwa tygodnie od 10 listopada 2020 oraz w innych miejscach i terminach ustalonych przez Organizatora. O terminie wystawy uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową.

9. Przysłane regulaminowo prace wykonane pierwszym dniu pleneru w tj. 13 czerwca 2020 poddane będą ocenie komisji kwalifikującej do wystawy i kapsuły czasu razem z pracami wykonanymi w drugim dniu pleneru tj. 17 października 2020.

10. Aneks do regulaminu wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku.

Przesyłając zgłoszenie do projektu Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady projektu zawarte w Regulaminie i Aneksie

Regulamin obowiązujący do 30 IX 2020 (przed wprowadzeniem aneksu)